Konkurrence om energirigtigt kontorhus vundet

Det kileformede hus trækker det grønne landskab med op langs den sydøstilge facade for at kulminere i en markant bymæsssig facade ved S-togsstationen og Vigerslev Allé. Bygningen udnytter den særlige placering og det markante arkitektoniske udtryk som en integreret del af det ambitiøse energikoncept.

Holberg Fenger Gruppen er bygherre og de øvrige deltagende arkitekter i konkurrencen var CF Møller, MAPT, EFFEKT og 2+1.