CCO st√łtter FN Global Compact

Christensen & Co. har skrevet under på, at vi vil overholde de 10 principper, som Global Compact bygger på. Principperne er inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Christensen & Co. arbejder fortrinsvis i Danmark og det øvrige Skandinavien  Vi tilstræber at bruge certificeret materiale, ligesom vi tilstræber at kende vores leverandører for herigennem at opnå en vis sikkerhed for materialernes tilblivelse.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed, herunder energiforbrug i bygninger og materialer.

 

De 10 principper er fordelt på fire hovedområder:

Menneskerettigheder
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Vores forretning følger de menneskerettighedsprincipper, som FN vedtog på sin generalforsamling i 1948: Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. De fleste af vores projekter er i Skandinavien, og vi tager alle tilgængelige forholdsregler for at sikre, at menneskerettighederne overholdes i alle faser og i alle led i forsyningskæden af de projekter, vi er involveret i.

 

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger.
4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

I forhold til vores medarbejdere lever vi op til de arbejdsnormer, som er beskrevet af Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Der er fuldstændig foreningsfrihed på Christensen & Co., ligesom vi anerkender retten til kollektive forhandlinger.

 

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Slutbruger og miljø er omdrejningspunkt for vores praksis. Som arkitektonisk virksomhed er vores vigtigste produkt vores bygninger. Respekt for miljøet i og omkring vores bygninger, i funktionalitet og materialevalg har vi gjort til absolut fokus for vores arbejde.


Anti-korruption
10.
Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse.

Ved at fremme tæt Cross Culture samarbejde mellem de forskellige discipliner inden for byggeindustrien, underleverandører og vores supply chain sikrer vi et sundt arbejdsklima, hvor korruption er ikke tilladt. Christensen & Co. er ikke blevet udfordret med hensyn til korruption i den tid, tegnestuen har eksisteret.

 

Læs mere på FN Global Compact