Sol med sol på

Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen og nedsætte risikoen for sygdomme. Solhuset viser vejen ved at skabe rammer for et sundt indeklima, hvor børn lærer at udfolde sig i samspil med naturen uden at belaste miljøet.