Seminar om Brugerprocesser

Dialog med brugerne
Arkitektens rolle har udvidet sig, og involvere efterhånden også rollen som workshop facilitator i de brugerprocesser som er blevet en vigtig del af de tidlige faser i projekteringen af et nyt projekt. Den største del af brugerprocesserne danner grundlag for dispositionsforslaget.

CCO har i forbindelse med vores uddannelsesprojekter erfaret vigtigheden af at undersøge og indsamle brugerønsker, som så skal danne baggrund for design af de logistiske forhold af et komplekst uddannelsesbyggeri. Der er mange forskellige måder at komme frem til denne viden på. På vores seminar var der fokus på vidensdeling internt på tegnestuen, samt at få ny viden om arbejdet med brugerprocesserne fra de eksterne gæster gennem en dialog omkring hvordan vi kan optimere vores eksisterende metoder.

Grundlaget for de processer som går igen hos CCO består af tre faser; kortlægning, udfordring og konklusion. I kortlægningen fremlægger arkitekterne konkurrence forslaget, og forklarer tankerne bag opgaveløsningen. Men hovedparten af interaktionen mellem brugere, arkitekter og bygherrer foregår under udfordringen, her kommer brugeren i fokus gennem fælles inspiration. Inspirationen kan være studieture til lignende byggerier, disse fælles oplevelser danner baggrunden for workshops og den tætte dialog. Efterfølgende under opsamling og konklusion, samles viden fra studieturer og workshops.  Netop denne del af processen er med til at skabe en fælles reference ramme, og etablere et fælles sprog. Dette skaber gode rammer for detailprojekteringen. 

For at få input og ideer fra andre som beskæftiger sig med brugerinddragelsesprocesser i byggebranchen, havde vi inviteret Flemming Overgaard, arkitekt maa som har skrevet en ph.d. på Centre for Idræt og arkitektur, hvor han kortlægger arkitektens arbejde med brugerprocesser, - på godt og ondt, og Mikkel Thomassen, ph.d. i byggeriets organisation og partner i konsulentfirmaet Smith Innovation. Mikkel har netop afsluttet et længere brugerproces forløb på Hvidover hospital, som skal danne bagrund for programmet til den kommende udbygning af Hvidover Hospital.