CCO´s 0-energi bygning tager form

Bygningen får et grønt græstag med strategisk placerede tagvinduer. Det grønne tag beplantes med områdets vilde græsarter, og markerer overgangen mellem beskyttelsesområdet for de grønbrogede tudser og jorddepoterne.

Facaden beklædes med cortenstål. Stålets vejrbestandige kvaliteter og robuste karakter kan klare de krav der stilles til en miljøstation, hvor store maskiner køre ud og ind af værkstedshallerne. Cortenstålets mørkebrune rustlag miner desuden farverne i områdets jorddepoter.

Ved vinduesåbninger i facaden er der hvide vinduesrammer og lyskasser, der optimere lysindfaldet omkring lavenergivinduerne. På det grønne græstag er der ligeledes tagvinduer med hvide rammer og lyskasser.

Bygningen har eget jordvarmeanlæg og termoaktive dæk. Med brug af den vedvarende energi indfrier bygningen ønsket om et bæredygtigt ”nulenergi” byggeri.

Læs mere om Miljøcenteret HER