Samfundsansvar i byggebranchen

Foreningen for byggeriets samfundsansvar

Udviklingen af charteret er sket i samarbejde med brancheorganisationerne FRI og DANSKE ARK.

Foreningens aktiviteter fokuserer på: 

  • at bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark 
  • at styrke virksomhedernes relationer til interessenter og det omgivende samfund
  • at højne virksomhedernes forretningsmæssige professionalisme, herunder evnen til at afdække og håndtere risici

Foreningen har til formål at hjælpe bygherrer, rådgivere og entreprenører med at løfte byggeriets samfundsanvar – og dermed bedre kunne håndtere de risici, der følger med bygge- og anlægsprojekter. Foreningen står for chartrets udbredelse og operationalisering gennem formidling af erfaringer og udbredelse af værktøjer.

 

Charteret indeholder seks principper: 

  1. Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes i de projekter, som vi er involverede i. 
  2. Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar
  3. Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter
  4. Vi arbejder for bæredygtige løsninger
  5. Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold
  6. Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis

 

Blandt oplægsholderne på generalforsamlingen var Mads Øvlisen, tidl. bestyrelsesmedlem i FN’s Global Compact