Læringshus i NærHeden

Ambitionerne er høje for projektet på ca. 15.500 m², da Læringshuset skal rumme Danmarks første sciencedaginstitution og –skole, baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills: Kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og kollaboration kombineret med et stærkt fokus på teknologi og naturvidenskab.

”Læringshusets rammer skal understøtte en langt mere aktiv, undersøgende og eksperimenterende skoledag, hvor eleverne lærer ved at analysere, ideudvikle og løse problemer fra ’den virkelige verden’. Eleverne vil i høj grad arbejde tværfagligt, lige såvel som der er vægt på science”, forklarer Kurt Scheelsbeck, formand for udvalget for skolen, i en pressemeddelelse om projektet.

Projektkonkurrencen blev udskrevet af Høje-Taastrup Kommune i foråret, og i første fase deltog fem stærke teams, udvalgt blandt 23 ansøgere.