CCO og Landic Property vinder i Stockholm

BioCity er et biomedicinsk forskningscenter placeret i det sydlige Stockholm. Den bærende idé i projektet er at samle forskning og undervisning i et kreativt miljø, hvor huset aktivt fremmer synergi og samarbejde mellem forskere og institutioner.

Bygningen er samlet omkring to karakteristiske atrier, som kobler sig til områdets centrale torv gennem en offentlig og udadvendt stueetage. Her er både restauranter og butikker, således at det nye center kommer til at udgøre en urban generator i bydelen. Zoner for brainstorm og sociale aktiviteter er samlet i markante, næsten svævende rum i stærke farver der spænder på tværs af de høje atrier og skaber en dynamisk arkitektonisk iscenesættelse af den tværgående faglige synergi i det store forskningscenter. Bygningen omfatter både forskning og undervisning og alle typer af både tørre og våde lab.

Tommy Hoff, som er Direktør i Stockholms Landstings ejendomsselskab Locum, der har stået for udbuddet af opgaven, knytter følgende kommentar til CCO´s projekt: ”Forslaget var interessant - et moderne forsknings- og uddannelsescenter, med en spændende udformning og en profil der vil tilføre området en ekstra dimension”

Projekteringen er allerede igangsat og bygningen skal stå klar til indflytning i første halvdel af 2011.

Samarbejdspartnere: SWECO Management, WSP og Incoord, Stockholm