Første spadestik på Green Lighthouse

Udover det traditionelle første spadestik var der taler, musik, mad og drikke og udstilling om projektet og de forskellige komponenter, der skal sikre, at huset bliver bæredygtigt. Arrangementet lå lige i kølvandet på Halloween, hvor man jo traditionelt skræmmer ånder væk fra hjemsøgte huse, men da Green Lighthouse jo er et grønt klimavenligt hus, blev dagens tema Hallowgreen!

"Det er vores håb, at de bæredygtige bygningsløsninger med smuk arkitektur samt godt indeklima også kan inspirere andre samt bidrage til byggebranchens videnbank på området", sagde Helge Sander bl.a..

Green Lighthouse er et servicecenter for kollektiv og individuel vejledning af studerende på KU – en dynamisk arbejdsplads for ledelse og studievejledere og ikke mindst en attraktiv ramme omkring aktiviteterne i Faculty Lounge. Arkitektoniske, konstruktive og tekniske tiltag arbejder sammen i et samvirkende design, der sikrer at Green Lighthouse har et ekstremt lavt energibehov; og samtidigt at en meget stor del af dette energibehov dækkes af vedvarende energikilder så huset bliver CO2 neutralt.