P-HUS - GLOSTRUP HOSPITAL

Det nye parkeringshus ved Glostrup Hospital bliver en fremtrædende byg­ning som afslutning på Hospitalets store parkeringsareal. Et vigtigt parameter er at bygningen er designet til at skabe en bæredygtig merværdi og lave et minimalt fodaftryk gavnligt for både mennesker og natur. 

P-husets særlige karaktær er dens grønne spiralformede vækstvæg i facaden der understreger husets konstruktive opbygning og bilernes faktiske bevægelse. P-huset rummer 400 p-pladser i et meget effektivt p-anlæg.

Titel: Nyt parkeringshus til Glostrup Hospital

Bygherre: Glostrup Hospital

Areal: 9.600 m²

År: 2013-2014

 

Projektet er udført i totalentreprise, i samarbejde med 5E Byg, Grontmij og Lassen Landskab