NIELS BOHR BYGNINGEN

Niels Bohr Bygningen skal huse matematiske, datalogiske, kemiske og fysiske fag og skal opføres i Universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen Nørre Campus, København. Fakultetet har ca. 7000 studerende og 1500 fuldtidsansatte. Niels Bohr Bygningen opføres i to bygningsafsnit, på hver sin side af Jagtvej, - bygning1 etableres øst for Jagtvej i Universitetsparken og bygning 2 vest for Jagtvej.

De to bygninger er forbundet af en skywalk over jorden og via et offentligt tilgængeligt ankomststrøg under Jagtvej. Med inspiration fra Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø skabt på Blegdamsvej i København i 1920’erne og 1930’erne ønsker Københavns Universitet at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø. Niels Bohrs Institut blev kaldt ”Det kreative København”, og det var her, førende forskere fra især fysik – men også fra kemi,matematik og biologi – samledes. 

Titel:  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Areal: 55.000 m²

År: 2010-2017

 

Niels Bohr Bygningen er designet i samarbejde mellem Christensen & Co Arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter med GHB Landskabsarkitekter og Rambøl som ingeniører.