CARLSBERG STATIONSBY - CAMPUS CARLSBERG

Den nye bydel tilbyder et levende og tiltrækkende nyt kvarter til København. Blandingen af boliger, butikker og et stor Campus til UCC gør Carlsberg området spændende for både beboer og Københavnere med gode rekreative tilbud. Bygningskomplekset i Stationsområdet er et område på 80.000 m²,

det indeholder et 100 m højt boligtårn, boliger i øvrigt, dagligvarebutik, detailhandel og cafeer samt arealer til erhverv og undervisningsbyggeri til Campus UCC. Campus Carlsberg er Nordeuropas største uddannelses- og forskningsmiljø på det pædagogiske område og uddanner lærere, pædagoger, tekstildesignere og tegnsprogstolke.

Titel: Carlsberg Stationsby

Bygherre: Carlsberg ejendomme

Areal: 80.000m²

 

Carlsbergbyen er designet i et tæt samarbejde mellem Vilhelm Lauritzen arkitekter, COBE, EFFEKT, Nord architects og Christensen & Co. arkitekter i 2011-2012

Projektet er udbudt i totalentreprise, som er vundet af NCC og står færdigt i 2016