EJBY CAMPUS

Ejby erhvervsområde er på mange måder repræsentativ for et overvældende antal næsten identiske erhvervs- og industriområder omkring Købehavn. Tre delområder med markant forskellige kvaliteter karakteriserer Udviklingsplanen; ”Byporten”, ”Parken” og ”Ejbyen”. Ved at se Ejby Campus som en enhed, der er sammensat af forskellige områder med mangfoldige karakterer, 

der indeholder en bred vifte af aktiviteter, har kommune og grundejere i fremtiden mulighed for at gå til de forskellige områder med specifikke redskaber. Navnet ”Ejby Campus” beskriver vores vision om generøse grønne rammer, og intentionen om at fremme adgangen til og brugen af dem.

Titel: Fremtidens erhvervsområde

Klient: Glostrup Kommune / Realdania

Areal: 0,7 km²

 

Projektet er opført i samarbejde med OKRA (NL), Active City Transformation (DK) og Smith Innovation (DK)