BIOCITY

BioCity er et biomedicinsk forskningscenter på mere en 70.000 m2, placeret i det sydlige Stockholm. Den bærende idé i projektet bygger på at samle forskning og undervisning i et kreativt miljø, hvor huset aktivt hjælper forskerne til at samarbejde og skabe faglige synergier.

Biocity er et forskningscenter, som gennem design og organisation fremmer krydsbestøvning mellem institutioner og forskergrupper. Bygningen omfatter både forskning og undervisning og alle typer af både tørre og våde lab.

Titel: Biomedicinsk forskningscenter, Stockholm

Bygherre: Locum, Stocholms Länslandstings fastigheter

Areal: 70.000 m2

 

Samarbejdspartnere: SWECO Management, WSP, Energo og Incoord - alle Stockholm