ALMERE KYST

Mangfoldighed, variation og bæredygtighed er centrale elementer i den nye bydel, som er bygget op over et storslået menneskeskabt klitlandskab direkte ud til en 1,5 km lang strandpromenade langs Eisel Meer lige nord for Amsterdam.

Almere udtrykker en ny form for landskabelig urbanitet med en bæredygtig ramme om aktivitet, leg og bevægelse og det menneskeskabte klitlandskab indgår som en aktiv del af bydelens ambitiøse energikoncept, hvor varmen fra store solfangere lagres i klitterne om sommeren, så den kan hentes op igen om vinteren. I samarbejde med BVR-byplanlægning og ZUS landsskabsarkitekter.

Titel: Almere kystzone masterplan 

Klient: Amvest

Type: Inviteret international konkurrence 1. præmie

Areal: Samlet for område1 km²

 

Samlet bebyggelse ca. 400.000m²