MUSHOLM FERIECENTER

Helhedsplanen for Musholmbugt feriecenter tager udgangspunkt i at tilføje to klare geometriske figurer til det eksisterende anlæg Den cirkulære hal som med slanke gange kobles til fællesbygningen samt en ligeledes cirkulær boliggruppe mod syd. Samlet tilfører de nye dele således to helt selvstændige udtryk som både signalerer noget nyt og som samtidig respekterer det eksisterende stærke arkitektoniske udtryk.

Boliggruppen lægges homogent i det fine åbne morænelandskab og samler sig omkring et beskyttet uderum med en helt særlig landskabelig stemning. Den nye Hal er et tydeligt artefact, og danner en arkitektonisk figur der indføjer sig logisk i centerets samlede bygningskomposition. Det indre af hallen er tilegnet mange forskellige aktiviteter i et indre oplevelsesunivers. Det handler om at skabe rum for kamp, leg, dans, drama, læring og udfordringer – kort sagt fra RO til RÆS.

Titel: Musholm Bugt Feriecenter

Klient: Muskelsvindfonden

Type: Konkurrence

Areal: 3200m²

 

I samarbejde med PK3, AKP design, SBI, Streetmovement, og Rambøll