UNDERVISNINGSHUS KTH

Det nye undervisningshus skal udgøre rammen for fremtidens arkitekter- og ingeniørstuderende på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. En gennemgribende analyse- og designproces med studerende, undervisere og ejendomsselskab, har sikret at den nye bygning kommer til at fungere som et læringslaboratorium med plads til mange slags projekter, mennesker og præferencer.

Huset rummer mulighed for konferencer, udstillinger, gruppearbejde i mindre lukkede rum, tavleundervisning, cafeliv, opstilling af mock up’er og meget mere. Ved at kombinere disse muligheder på kryds og tværs kan brugerne løbende udvikle husets kreative undervisningsmiljø. Facaderne nyfortolker KTHs hundredårige tradition for teglbyggeri og tilføjer med sin bæverhaleteglbeklædning et nutidigt energioptimeret kapitel til campushistorien. Undervisningshuset skal leve op til Miljöbyggnad guld certificering - Sveriges strengeste miljøklasse.

Titel: Nyt undervisningshus til Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bygherre: Akademiska Hus - Stockholm

Areal: 3.600 m²

År: 2013-2016