KAY FISKERS PLADS

Forslaget til en ny flerbruger kontorejendom, tager udgangspunkt i at skabe et byggeri som bidrager til at understøtte en levende bymæssighed i Ørestad City – således at bygningen danner en integreret samhørighed med byens rum og liv. Langs bygningens kantzone mod sivegaden foldes de udadvendte funktioner her ind omkring entrépladserne og skaber derigennem en markant og urban eksponering af virksomhedernes hovedindgange og foyerområder,

sådan at livet på pladserne og aktiviteterne rundt i husets fællesarealer udgør en ”landskabelig foyer” som en integreret del husets identitet og udtryk. De enkelte kontorenheder kan indrettes fleksibelt, som åbne kontormiljøer eller en blanding af åbne zoner og cellekontorer. Overalt kan der afveksles og opdeles med stillerum, møderum eller zoner med cellekontorer, således at etagen kan inddeles i zoner, der passer til den specifikke virksomheds organisation og kultur.

Titel: Flerbruger kontorhus i Ørestad

Klient: KLP Ejendomme

Areal: 50.000 m²  

 

I samarbejde med: COWI og PK3