Solbyen Kistefossdammen Barnehage - Norge

Den nye plus-energi børnehave er organiseret som en lille landsby med stræder og torve, der giver de enkelte områder karakter og identitet som børnene kan gå på opdagelse i. Byggeriet er et ”forbillede projekt” under Future Built i Norge, og giver således både børnene, og deres omverden indsigt i hvordan et hus kan producere mere energi end det bruger.

 

Bygningens indre er opdelt i en afdeling for små børn, en for store og en fleksibel afdeling, der giver børnene mulighed for at udvikle sig i individuelle tempi.

 

 

Forbindelsen mellem bygningens indre funktioner er tilsvarende indrettet som en labyrintisk oplevelsesrute så børnene kan komme forbi de andre børns aktiviteter.

 

Institutionen er et produkt af samvirkende arkitektonisk design, hvor passive og tekniske løsninger danner en integreret symbiose. Det faktum at huset producerer mere energi end det forbruger, bliver en integreret og selvfølgelig del af bygningens idé, arkitektur og rumlige kvaliteter.

Titel: Energi-plus Børnehave
Bygherre: Asker Kommune, Norge
Areal: 1.360 m²
År: 2015-2017

 

Projektet opføres i samarbejde mellem CCO, Lassen Landskab, MOE Norge samt Henrik-Innovation.