DTU BYG - INSTITUT FOR BYGGERI & ANLÆG B128 & B129

Den ny bygning til arkisk teknologi, zero waste og geoteknik på DTU skyder frem som en markør i det langstrakte uderum. Materialevalget og den ortogonale formgivning trækker tråde til de historiske længebygninger på campus. Byggeriet indeholder specialiseret laboratorier og en ny udvikling i 1. kvadrant på Lyngby Campus.

 

Bygning 129 fremstår som en arkitektonisk transformation af de traditionelle glasgange på DTU. Et hus som med sin store transparens og grønne facader illustrerer og fletter sig sammen med det smukke haverum og store træer.

Ude og inde – det faglige og det sociale – teori og praksis, flettes overalt sammen og skaber en levende helhed som udstråler tværfaglighed. Overalt er der kort vej fra teori og forskning til konkret afprøvning og eksperiment.

 

Det samlede udtryk bliver således arkitektonisk forankret i den historiske kontekst og skaber samtidig en diskret og raffineret udfordring af arven fra Koppel.

Titel: DTU BYG - tilbygning og nybygning
Bygherre: Danmarks Teknisk Universitet (DTU)
Areal: 1.825 m² + 2.720 m²
År: 2015-2017

 

Projektet er lavet i samarbejde med Norconsult Wessberg og Cubic Group