DTU - Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinær B201, 202,204,205

Med ca. 47.000 m2 nybyggeri og renovering på DTU-Lyngby Campus, samles Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet under ét tag. Den ny bygning samler alle tre funktioner i én arkitektonisk klar og stærk form,

som både fastholder og videreudvikler det grundlæggende ortogonale arkitektoniske ”DNA”, som er den bygningsmæssige essens på DTU Campus Lyngby. Med Biosfæren som det samlende hjerte i bygningen udgør hele det ny kompleks et kompakt forskningsunivers, som fylder byggefeltet ud og tilbyder et væld af faglige og sociale rumligheder, der gennemvæver bygningen på kryds og tværs.

Titel:  DTU - Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinær

Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Areal: ca. 50.000 m²

År: 2012-2016

 

Projektet opføres i samarbejde med Rørbæk og Møller Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, COWI og Wessberg